Bireysel Eğitimler

KOÇLUK EĞİTİMLERİ >Zihin Haritaları Eğitimi

Düşünce Haritaları (Mind Mapping) tekniğiyle, daha etkili ve pratik not tutmak mümkün hale gelmektedir. Katılımcılar, klasik doğrusal not tutma yöntemine alternatif olarak düşüncenin merkezden çevreye doğru yayıldığı, renkli kalemler ve görsel imgelerle zenginleştirilerek daha etkili hale getirilen düşünce haritalarının nasıl yapıldığını öğrenecektir. Yenilikçi bir not alma tekniği olan “Düşünce Haritaları” ile düşünceden kağıda yansıyan fikirler, inovatif yapılarını klasik sisteme ve siyah beyaz sayfalara kurban etmeden tüm orjinallikleri ile kendilerini ifade etme şansı bulacaklar.
Düşünce Haritaları kullanılarak yapılan sunumlar daha dikkatli takip edilecek, dinleyicinin dikkati her an yüksek seviyede tutulacaktır. Ayrıca konuşmacılar için çok başarılı bir yardımcı olan düşünce haritaları, sunumun akışını kısa ifadelerle yansıtarak konuşmacılara büyük kolaylık sağlayacaktır.

İçerik
Sol – Sağ Beyin fonksiyonları
Öğrenme sürecinde şekiller ve renkleri kullanmanın önemi
Klasik not alma sistemine bakış
Dahiler nasıl not alıyordu?
Yazıların arkasındaki görüntüler
Düşünce haritalarının tarihsel gelişimi
Düşünce haritalarının kullanım alanları
Düşünce haritalarının teknik ayrıntıları
Temel uygulamalar
Zihinden haritaya uygulama
Metinden haritaya uygulama
Proje sonu ortak harita çalışması
Hazırlanan haritaların sunumu