Kurumsal Eğitimler

Kurumsal Eğitimler>Toplantı Yönetimi

Toplantıların, kurum ve çalışanlar adına verimli olabilmesi için; sağlıklı planlanıp, etkin sürdürülüp, sonuç vermesi gerekir. Bu gereklilik doğrultusunda katılımcılara toplantıların verimli sonuçlanabilmesi için yetkinlik kazandırmak veya var olan yetkinliklerini sistematik bir şekilde güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Niçin toplantıya ihtiyaç duyulur?
İş yaşamında toplantının önemi
Toplantı türleri
Toplantı aşamaları
Toplantı öncesi
Toplantı anı
Toplantı sonrası
Toplantıya hazırlık gitmek ya da gitmemek
İyi bir katılımcı olmak
Toplantı sonrasında ne yapacaksınız?
Toplantıda hangi sorunlarla karşılaşılabilir?