Bireysel Eğitimler

Kurumsal Eğitimler>Sıra Dışı Düşünme Becerileri

Katılımcıların günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilme ve farklı yaklaşım tarzı becerileri geliştirmeleri, hayal güçlerinin potansiyel gücünü ortaya koymak suretiyle yaratıcı özelliklerinin açığa çıkartılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Beynimizin yapısını ve kapasitesini ortaya koyma
Zihnimizi yaratıcı düşünmeye zorlayabilme
Kendi kişisel tekniklerini yaratabilme
Hayal gücünün potansiyel gücünü ortaya koyma
Farklı yaşam becerilerinin tanıtılması
Farklı yaşam becerilerinin kazanılması
Yaratıcı Düşünme Engelleri ve Bu Engelleri Aşma Yöntemleri
Bireyler İçin Yaratıcı Düşünme Teknikleri
Gruplar İçin Yaratıcı Düşünme Yöntemleri