Kurumsal Eğitimler

Kurumsal Eğitimler>Problem Çözme Teknikleri

Katılımcıların özel ve iş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara sistematik yaklaşmasını sağlayarak, uygulanabilir çözümler üretmesine yardımcı olmak ve katılımcılara sorun çözme konusunda yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

İçerik

Problemlere bakış açımız ve bireysel farklılıklar
Çözüme ilişkin önyargılı ve yönlendirilmiş bakış açışı
Çatışma ortamı
Problem içinde çatışma analizi
Problemli iletişimi fark etme ve çözüme ilişkin bireysel tutumlar
Problem karşısında bilgi toplama yöntemleri
Problem karşısında temel sorunu ve kritik çözümü bulabilme
Problemler karşısında stratejik açıklık
Öncelikliyi ve önemliyi ayırt edebilme
Yaratıcı ve çözümleyici yaklaşım
Problem çözümünde pozitif çatışma
Çözümsüzlük yaratan negatif çatışma
Problem çözümü ve karar alma oyunları