Bireysel Eğitimler

Kurumsal Eğitimler>Müzakere Teknikleri

Katılımcıların, işletmeler açısından her geçen gün biraz daha önemli hale gelen müzakerede bulunma becerilerin geliştirilmesi ve en çok faydayı sağlayacak yetkinlikte bilgi ve yeteneğe sahip personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Müzakere nedir?
Müzakereye neden ihtiyaç duyarız?
Sistematik bir müzakere yaklaşımı oluşturmak
Sakin ama kararlı bir müzakereci olmak
İkna etme becerileri
Müzakere öncesi hazırlık
Müzakere hedeflerini belirlemek
Müzakere stratejisini oluşturmak
Teklif planlarını yapmak
Müzakere sırasında yapılması gerekenler
Müzakere muhatabını anlamak
Kendimizi anlatabilmek
Müzakere açılış ifadeleri
İnisiyatifi elde tutmak
Zamanı verimli kullanmak
Muhatabın tekliflerini değerlendirmek
Teklifi yapmak
Müzakere kilitlendiğinde yapılması gerekenler
Teklifiniz reddediliyorsa yapılması gerekenler
Kısıtlı yetkiyle pazarlık
Kazan – kazan müzakeres