Bireysel Eğitimler

NLP > Master Practitioner

Eğitimin Amacı
NLP Master Practitioner sertifika eğitiminin temel amacı, şimdiye kadar öğrenilmiş olan temel NLP bilgi ve tekniklerinin, eğitime katılanlar tarafından özümsenerek, bu temel üstüne yeni öğrenilen teknikler ile kişilerin NLP araç çantasının geliştirilmesidir. Katılımcılar tek oturumda NLP teknikleri arasında hedef doğrultusunda ustaca geçişler yapabilmeyi, teknikleri kombine etmeyi, sistem bütünlüğünü dikkate almayı, integratif yardımcı araç ve disiplinlerden faydalanmayı öğrenirler.

Eğitime katılanlara, gerek eğitim içi uzmanlık alanını geliştirme aşamasında, gerekse kişilerin NLP tekniklerini kendi özel yada iş yaşamlarına uyarlama sürecine süpervizyon danışmanlık desteği sağlanarak, öğrenilenlerin kişinin yaşamına entegrasyonu amaçlanır. NLP Master Practitioner eğitiminden mezun olanlar, genel kullanımdaki bütün NLP tekniklerini tanır.
Eğitim sonunda katılımcılara INLPTA onaylı uluslar arası geçerli NLP Master Practitioner Sertifikası verilir. Bu programa katıldıktan sonra NLP Trainer programına katılarak birer eğitmen olabilirsiniz.

Eğitim İçeriği
Değerler
İnançlar
Meta programlar
Mantık seviyeleri
Modelleme
Zaman kodları ve zaman çizgisi
Dil kalıpları
Kişilik tipolojileri
Karakterler
NLP Teknikleri
Yeniden Çerçeveleme
Spesifik Olayları Silme
Farkındalık Çemberi
Kaynak Üçgeni
Swish Tekniği
Walt Disney Tekniği
Çapa Atma ve Çapa Çökertme
Yığınak Çapa Oluşturma
Time Line (Yaşam Çizgisi) de Hedef Belirleme
Totel Model
Alt Modalitelerle İnanç Değiştirme
Duygusal Bağımlılıktan Kurtulma Tekniği
Mantık Seviyeleri ile Modelleme
SÜRE 5 Tam Gün