Bireysel Eğitimler

Kurumsal Eğitimler >Kurumsal Kültür Bilinci

Katılımcıların, çalıştıkları kurumun büyük bir parçası olduklarını göstererek, kurumlarıyla aynı misyon ve vizyonu benimsemeleri ve aynı hedefe hizmet ettiklerinde hem kendilerine hem de kurumlarına artı değerler katacaklarını göstererek aidiyet duygularını geliştirmek amaçlanmaktadır.

İçerik  

Kurum hedeflerinin tespiti
Üst yönetimin kültür oluşumu
Beyaz yakalılarda kültür oluşumu
Örgütsel verimlilik
Kültürün kalıcı hale getirilmesi
Sistemler
Uygulamaların takibi
Bireysel alışkanlık kazandırılmasını yöntemleri
Kurumsallaşma mı, kültür mü?
Şirket kültürü nedir?
Bu kültür nasıl oluşur?
Rekabet için kültür şart mıdır?
Hangi sektör, hangi kültürü oluşturmalı?