Bireysel Eğitimler

Kurumsal Eğitimler >İnovasyon ve Yeni Fikirler Üretme

İnovasyon ve Yeni Fikirler Üretme, katılımcılara rekabet baskısından kurtulma yöntemleri ile yöneticilerin ve tüm çalışanların düşünce becerilerini geliştirecek, yenilikçiliği sürdürebilir bir kültür oluşturacak yöntemlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

İçerik

İnovasyon nedir?
İnovasyon nasıl yapılır?
Yenilikçi kültür oluşturma
Kurumsal değişim için gerekenler
İnovasyonda iki adım
İnovatif projeler üretme
Hedefe yönelik inovatif fikir üretme
Anlama ve Öğrenme
Dinleme ve Düşünme
Üretme ve Çözümleme
Dünyadan inovasyon örnekleri