Bireysel Eğitimler

Kurumsal Eğitimler >Farklı Kişilik Türleri ve İnsanları Tanıma Sanatı

İnsanları Tanıma Sanatı Eğitimin Amacı:

Kişiliğimiz doğuştan getirdiğimiz temel yapımızdır. Kişiliğimizi değiştiremez ancak istersek geliştirebiliriz. Kendimizle başkaları arasındaki kişilik farklarını bilirsek, hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını çok daha kolay, mutlu ve üretken hale getirebilir, hayatımızın her karesinde bizden çok farklı insanlarla daha verimli iletişim kurabiliriz. Bu nedenle katılımcılara iletişim sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Kişilik türleri
Güçlü, kararlı kişilerin özellikleri
Popüler, neşeli kişilerin özellikleri
Barışçıl, sevecen kişilerin özellikleri
Tertipli, düzenli kişilerin özellikleri
Farklı kişiliklerin birbirleriyle uyumu
Farklı kişiliklerin birbiriyle çatışmaları
Her tür insanla uyum ve ahenk sağlamanın yolları
Kişilik türlerini bilmenin liderlik becerilerine etkisi
Görsel, işitsel ve dokunsal insanların özellikleri
Temsil sistemlerine göre öğrenme biçimleri
Görseller neden hayalcidir?
Dokunsallar neden gerçekçidir?
İşitseller olaylara niçin eleştirel bakar?
Göz erişim ipuçları
Walt disney modeli
Temsil sistemlerine göre motivasyon türleri
Temsil sistemlerine göre öğrenme biçimleri
Temsil sistemleri ile etkili ve doğru karar alma teknikleri
Meta programlar