Bireysel Eğitimler

Kurumsal Eğitimler >Çatışma Yönetimi

Çatışma Yöntemi, kişi ya da grubun başka bir kişi ya da grupla ihtiyaç, amaç veya fikir farklılıklarından doğan bir sürtüşme davranışıdır ve karşı tarafı negatif etkiler. Çatışma davranışını; hedefimiz doğrultusunda, uygun teknikleri kullanarak, yönetmek mümkündür. Bu şekilde hem stres yönetimi daha kolay sağlanır hem de iletişim kazaları en aza indirilmiş olur. Bu nedenle katılımcılara çatışmanın pozitif yönde kullanmanın yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Çatışma nedir?
Ekip içinde çatışma belirtileri
Çatışma ve rekabetin farkı
Örgütlerde çatışma türleri ve çatışmanın oluşma nedenleri
Graf analizi ile 8 temel çatışma türü
Transaksiyonel analiz ile iletişim çatışmaları
Çatışma düzeyleri
Çatışma yönetimi
Çatışmanın yıkıcı etkisi
Çatışmanın yapıcı etkisi
Çatışma ortamında liderin davranışı
Çatışma yönetimi teknikleri
Saldırgan davranışlar
Pasif davranışlar
Müzakere oyunu