NLP

“Neuro Linguistic Programming” bir diğer ifade ile Zihinsel ve Dilsel Programlama olarak tanımlanan NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. En genel anlamda, zihni kullanma kılavuzudur.

NLP başlı başına pozitif bir düşünce sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP`nin geçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtulup, hedef belirleme teknikleriyle de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe umutla bakarlar. Bu sayede de günlük hayatlarını daha pozitif yaşama şansına sahip olurlar.

OĞUZ SAYGIN yönetiminde verilen sertifikalı NLP eğitimleri, koçluk eğitimleri ve NLP kurslarıyla ise iletişim becerilerinin geliştirilmesi, pozitif bakış açısı kazandırılması, özgüven ve özsaygının artırılması, liderlik becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda bireysel gelişim sağlamak hedeflenir.

Neuro
Yaptığımız her davranış ve düşüncenin kaynağı sinir sistemimizdir. Sinir sisteminin temeli de beş duyumuzdur ve bunlar düşünme biçimimizle ilgilidir.

Linguistic (Dil)
Duyu organlarımızla aldığımız mesajlar sinir sistemi için bir dil oluşturmaktadır. Dil olmadan düşünceyi zihinde canlandıramaz ve insanlarla iletişim kuramayız. Kendi iç iletişimimizde de dili kullanırız. Kendimizle ve başkalarıyla iletişim kurarken kullandığımız kelime ve cümleler bizi mutluluğa ve başarıya götürebildiği gibi büyük bir umutsuzluğa da sürükleyebilir. Bu yüzden dili etkin kullanmak çok önemlidir.

Programming
Beynimiz beş duyumuz vasıtasıyla saniyede binlerce veriyi alır; ancak bunlardan sadece beş ile dokuz tanesine odaklanır. Beynimizi ve dilimizi başarıya ve mutluluğa götürecek biçimde programlayabiliriz. Programlama davranışlarımızla ilgili bir süreçtir.

NLP KULLANIM ALANLARI

Eğitimde – Öğrenciler için
Sınavlara hazırlanırken stresten arınma
Hızlı ve kalıcı öğrenme
Anlamayı kolaylaştırma ve hızlandırma
Bilinçdışındaki kayıtlardan kaynaklanan öğrenme engellerini kaldırma
Sınav anında öğrenilmiş bilgileri hatırlama
Terapide
Sosyal fobiler – Panik atak – Depresyon – Evlilikte sorunlar -Aile içinde sorunlar

Eğitimde – Öğretmenler için
4 Öğrenme Sistemi ile konuyu öğrencilere, kolay ve anlaşılır şekilde aktarma yeteneği kazanma
Öğrencileri en kolay ve hızlı şekilde tanıyarak daha başarılı olmalarına katkıda bulunma
Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırma
Öğrencileri bilinçdışı düzeyde etkileme
Modelleme ile daha başarılı olma

Kişisel Gelişimde
Motivasyon, etkili iletişim ve sağlıklı karar verme becerilerinin gelişmesi
Beden-zihin uyumu sağlayarak yaşam kalitesinin yükselmesi
Zarar veren davranışlardan kurtulma
Kişinin iç çatışmalardan kurtulup kendisiyle barışması
Gerektiğinde HAYIR demeyi öğrenme
Stresten uzak bir yaşam sürme
Alkol, sigara vb bağımlılıklardan kurtulma

İş Dünyasında
Etkin iletişim ve liderlik becerilerini kazanma
Yönetim, Satış ve Pazarlama stratejilerini öğrenme
Başarılı takım kurma ve takım ruhunu geliştirme
Karar ve Motivasyon stratejilerini öğrenme
Duruma uygun strateji kullanma
Başarılı yöneticileri modelleme
Sunum tekniklerini öğrenme
Coaching (Koçluk)

NLP EĞİTİMLERİMİZ

NLP
DİPLOMA

NLP
PRACTITIONER EĞİTİMİ

NLP MASTER
P. EĞİTİMİ

NLP TRAINER
UZMANLIK EĞİTİMİ